Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine - Poštovani korisnici molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće uslove korišćenja našeg internet sajta. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste u celosti saglasni sa njima. U slučaju da niste saglasni sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Dobrodošli na internet stranicu www.rollman.rs. Vaš pristup, kao i korišćenje naše internet stranice (u daljem tekstu: Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Vlasnik internet sajta je:

Privredno društvo Rollman d.o.o. Beograd-Stari grad (u daljem tekstu: „Rollman“)

Matični broj : 21000272

Pib: 108440729

Email: prodaja@rollman.rs

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.rollman.rs i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

Prodavac u konkretnom slučaju je Rollman.

Sve sadržaje Sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Rollman se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Autorsko pravo 

Rollman je isključivi vlasnik imovinskih autorskih prava na svim sadržajima postavljenim na Sajtu (tekstualni, vizuelni i audio materijali, baze podataka, programerski kod, znakovi razlikovanja). Svaka reprodukcija, distribucija, prikazivanje, prenošenje sadržaja Sajta je strogo zabranjena. U slučaju kršenja autorskih prava, zaštitićemo naša prava sudskim putem, uključujući i krivično gonjenje..

Odricanje od odgovornosti

Rollman ulaže maksimalne moguće napore da svi naši artikli predstavljeni na ovom Sajtu budu prikazani verno, sa ispravnim specifikacijama, fotografijama i cenama. Pored navedenog, ne možemo garantovati da su sve informacije i podaci postavljeni na Sajtu u svakom trenutku apsolutno tačni, a fotografije apsolutno realistične, stoga u slučaju odstupanja od navedenog zadržavamo pravo na korekciju eventualnih tehničkih grešaka.

Dostupnost artikala na Sajtu se može razlikovati od stanja naših zaliha. U slučaju da i pored Vaše porudžbine i informacije o dostupnosti artikla, taj artikal trenutno nemamo u zalihama, naše službe će Vas u najkraćem roku kontaktirati. Takođe, kontakt možete ostvariti i na Vašu inicijativu na telefon: 062259788 ili email prodaja@rollman.rs.

Administracija

Rollman administrira ovaj Sajt iz svojih kancelarija u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja Sajta se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju sukoba zakona u međunarodnom privatnom pravu. Rollman može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas i za nas obavezujući.

Kupovina putem Sajta - uputstvo

Za obavljanje kupovine na Sajtu možete napraviti Vašu registraciju na Sajtu ili u vidu posetioca (guest). Proces registracije je jednostavan i od Vas zahteva samo osnovne lične podatke. Za uslove prikupljanja i upotrebe Vaših ličnih podataka molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.
Kada odaberete proizvod koji želite da naručite, potrebno je da kliknete na ikonu (sličicu) pored proizvoda ili naziv proizvoda i to Vas dovodi do stranice sa detaljima proizvoda. Potrebno je da kliknete na dugme “Korpa” ukoliko želite da naručite proizvod odmah.
Kada završite odabir svih željenih proizvoda, možete odabrati ikonu “Korpa” i prikazaće Vam se svi odabrani proizvodi. Na ovom delu Sajta zatim možete dodavati ili uklanjati proizvode i kada završite taj postupak, možete odabrati “Naruči” za dalji postupak naručivanja.
Nakon klika na opciju “Naruči” dolazite do stranice sa detaljima porudžbine. Proverite i potvrdite detalje porudžbine. Zatim kliknite dugme "Potvrđujem porudžbinu" da izvršite postupak naručivanja.;
Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za realizaciju naše saradnje naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere podataka za isporuku.

Cene

Sve cene navedene na Sajtu su važeće na dan kada vršite podudžbinu i posebno je iskazan PDV poredosnovne cene proizvoda. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Rollman-a na mail korisnika, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni u najkraćem roku.

Plaćanja će se realizovati u valuti dinar (RSD). Ako plaćanje vršite deviznom karticom, sredstva će se konvertovati u dinare, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Isporuka

Isporuka na teritoriji Srbije se ne naplaćuje. Isporuka se vrši u roku od 3-5 dana od prijema uplate na tekući račun Rollman-a.

U ovom trenutku nismo u mogućnosti da vršimo isporuke u inostranstvo, tj. van Republike Srbije.

U slučaju više sile ili vanrednih okolnosti koje onemogućuju isporuku ili mogu učiniti da isporuka traje duže od očekivanog vremena, naši operateri će Vas o tome obavestiti u najkraćem roku..

Prilikom isporuke proizvoda potrošač je u obavezi da proizvod zajedno sa našim predstavnikom proizvod vizuelno detaljno pregleda radi provere da li postoje eventualna fizička oštećenja. Ako oštećenja postoje, kupac može odbiti prijem proizvoda..

Odustanak od ugovora u slučaju kupovine na daljinu

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail prodaja@rollman.rs. Obrazac odustanka možete preuzeti na sledećem linku: Obrazac odustanka.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, bez slanja proizvoda, potrošač gubi pravo da vrati kupljeni proizvod.

Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Potrošač vraća proizvod bez ikakvih oštećenja, u suprotnom proizvod nije moguće vratiti. Proizvod se po mogućstvu vraća u originalnoj ambalaži, ali obavezno sa svim propratnim dodacima i dokumentacijom (uputstva za korišćenje i slično).

Po prijemu proizvoda

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. U slučaju fizičkih, mehaničkih ili drugih oštećenja koja se nastala u sferi rizika potrošača, nepropisnim rukovanjem, čuvanjem i slično, procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice kod Rollman-a, a zatim se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, Rollman može odbiti vraćanje proizvoda i povrat novca kupcu i staviće proizvod na raspolaganje kupcu, koji ga može preuzeti o svom trošku.

U slučaju da potrošač odustaje od ugovora u skladu sa zakonom, Prodavac vraća iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu.

U slučaju da potrošač odustaje od ugovora u skladu sa zakonom, Prodavac vraća iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, Rollman vrši povraćaj isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Obaveštenje o pravima i obavezama potrošača

Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna o osnovnim obeležjima proizvoda koji kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza.

Prodavac takođe obaveštava potrošača o funkcionalnosti robe, o postojanju odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti robe.

Osim toga, prodavac obaveštava potrošača o dostupnosti rezervnih delova, tehničkog servisa, održavanja i opravke za vreme ili posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost robe, odnosno po prestanku proizvodnje ili uvoza robe.

Način prijema reklamacija:

Na email prodaja@rollman.rs ili putem pošte na adresu: Kneza Mihaila 9, Beograd.

Po prijemu reklamacije, prodavac će u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. U odgovoru će biti sadržana odluka da li prodavac prihvata reklamaciju, izjašnjenje na zahtev potrošača i predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac će Potrošaču predati uputstvo za upotrebu i montažu. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku

Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku

Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene

Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Servirisanje proizvoda se vrši od strane Rollman-a. Za proizvode u garanciji, za nedostatke pokrivene garancijom Rollman nedostatke otklanja o svom trošku. Za servisiranje van garancije Rollman obračunava posebne troškove, koji će se saopštiti kupcu prilikom svakog konkretnog slučaja.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na e-mail adresu koju ste ostavili.

 Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Sajta je zabranjeno:

Onesposobljavaju delimično ili potpuno bilo koju i svaku funkciju Sajta ili njegovog dela
Objavljuju i/ili prenose na Sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima je zabranjen
Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka ili se lažno predstavljaju;
Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Sajt;
Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

Datum Pravila korišćenja: 10.09.2020.

Politika privatnosti za korišćenje web stranice

Ovom web stranicom upravlja ROLLMAN d.o.o. Beograd – Stari Grad, matični broj 21000272, PIB 108440729, adresa u ul. Knez Mihaila 9/5, Beograd.  Ovo obaveštenje opisuje kako mi, kao odgovorni  za zaštitu podataka, obrađujemo Vaše lične podatke u vezi sa ovim web sajtom.

1. Koje podatke obrađujemo o Vama

U toku Vaše posete ovoj web lokaciji prikupljamo sledeće podatke: datum i vreme pristupa stranici na našoj web stranici, Vašu IP adresu, ime i verziju Vašeg web pretraživača, web lokaciju (URL) koju ste tražili da biste posetili ovu web stranicu, određene kolačiće i informacije koje Vam stoje na raspolaganju preko web stranice. Ukoliko popunite kontakt upitnik na našoj web stranici u tom slučaju prikupljamo i podatke kao što su ime i prezime (opcioni podatak),
mejl adresa (obavezan podatak) kao i broj telefona (opcioni podatak).

Ne postoji obaveza da zapravo date sve podatke koje tražimo od Vas na našem web sajtu. Međutim, ako to ne učinite, nećete moći da koristite sve funkcije  web sajta.

2. Cookies (Kolačići)

Na ovoj web stranici se koriste takozvani kolačići. Kolačić je mala datoteka koja se može čuvati na vašem računaru kada posetite web lokaciju. U suštini, kolačići se koriste da korisnicima pruže dodatne funkcije na web lokaciji. Na primer, oni mogu biti korišćeni da Vam pomognu da se krećete po web lokaciji, kako biste mogli da nastavite da koristite web lokaciju na kojoj ste je ostavili i / ili da biste sačuvali svoje želje i preferencije kada se vratite na web lokaciju. Kolačići ne mogu pristupiti, čitati ili menjati druge podatke na Vašem računaru.

Većina kolačića na ovoj web lokaciji se zovu kolačići sesije. Oni će biti automatski izbrisani kada napustite našu web stranicu. Međutim, trajni kolačići ostaju na Vašem računaru dok ih ručno ne izbrišete u pregledaču. Koristimo ovakve trajne kolačiće da bismo Vas prepoznali prilikom sledeće posete našoj web stranici.

Ako želite da kontrolišete kolačiće na Vašem računaru, možete da izaberete podešavanja pretraživača da biste dobili obaveštenje kada web lokacija želi da sačuva kolačiće. Takođe možete da blokirate ili izbrišete kolačiće ako su već sačuvani na Vašem računaru. Ako želite da saznate više o tome kako da postavite ove korake, koristite funkciju „Pomoć“ u vašem pregledaču.

Imajte na umu da blokiranje ili brisanje kolačića može uticati na vaše iskustvo na mreži i onemogućiti vam da koristite ovu web stranicu u potpunosti.

3. Google Analitika

Ova web lokacija koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkwai, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google analitika koristi kolačiće koji omogućavaju analizu Vaše upotrebe web sajta. Informacije koje je proizveo kolačić o Vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući vašu IP adresu i URL adrese dostupnih web stranica) se prenose na Google servere u Sjedinjenim Državama i tamo se smeštaju. Ne čuvamo ni jedan od Vaših podataka prikupljenih u vezi sa Google analitikom.

Ovaj web sajt koristi mogućnost anonimizacije IP-a koju pruža Google analitika. Zbog toga Google će Vašu IP adresu skratiti / anonimizirati čim Google primi vašu IP adresu. Google će ove informacije koristiti u naše ime kako bi ocenio Vašu upotrebu web stranice, sastavili izveštaje o aktivnostima na web lokaciji i pružiti nam druge usluge vezane za aktivnost web stranice i korišćenje interneta. Google neće koristiti Google IP adresu za Google Analitiku u okviru Google analitike za bilo koji drugi podatak.

Možete sprečiti skladištenje kolačića odgovarajućom postavkom Vašeg softwera pretraživača. Ističemo, međutim, da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice u punoj meri. Takođe možete sprečiti Google da prikupi svoje podatke u vezi sa Google analitikom tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač koji je dostupan na sledećoj liniji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=rs.

Više informacija o Google uslovima usluge i Google-ovoj politici privatnosti potražite na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ili https://policies.google.com/.

4. Svrha obrade podataka

Obradićemo Vaše lične informacije u sledeće svrhe:

Da bismo Vam stavili na raspolaganje ovu web stranicu i dalje unapredili i razvili ovu web stranicu
Da bismo Vam pružili informacije o našoj kompaniji koja je relevantna za Vas, uključujući i ponovno oglašavanje putem našeg web pretraživača;
Stvaranje statistike korišćenja;
Prepoznavanje, otkrivanje, sprečavanje i istraživanje napada na našoj web stranici,

5. Pravni osnov obrade

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom F GDPR i u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je za postizanje ciljeva/svrhe navedenih u tački 4.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka gde je potrebna vaša saglasnost je Vaš pristanak u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom A GDPR i u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. Prenos Vaših ličnih podataka

Za gore navedene svrhe ćemo poslati Vaše lične podatke sledećim primaocima:

IT provajderi usluga koje mi koristimo;
kompanijama koja pripadaju našoj grupi

Neki od gore navedenih primalaca mogu biti locirani van Republike Srbije. Nivo zaštite podataka u drugim zemljama možda neće odgovarati nivou zaštite u Republici Srbiji. Međutim, Vaše lične podatke prenosimo samo u zemlje za koje je Komisija EU utvrdila da imaju adekvatan nivo zaštite podataka.

7. Trajanje čuvanja podataka

Vaši podaci će biti čuvani u trajanju od 3 meseca. Duže skladištenje će biti obezbeđeno samo u meri u kojoj je neophodno istražiti identifikovane napade na našoj web stranici.

8. Vaša prava u vezi sa ličnim podacima

Imate pravo na informisanje o načinu obrade podataka o ličnosti i načinu pristupa podacima o ličnosti, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo da budete obavešteni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka i ograničenjem obrade, pravo na osnovu prenosa podataka, pravo na opoziv pristanka, pravo na prigovor, pravo na prigovor na automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje i
ograničenje prava.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

9. Naši kontakt detalji

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, obratite nam se:

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti je Milica Puco, e-mail: prodaja@rollman.rs .

10. Plaćanje

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.